Duyurular Arşiv
 • Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü giriş sınavı aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAZILI SINAVI: 03.07.2018 SAAT: 09.30 Y1-02
  YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MÜLAKAT SINAVI: 04.07.2018 SAAT: 09.30 Seminer Salonu
  02 Temmuz 2018
 • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Okulu Ücretleri ve Ders Alma Kuralları ile ilgili duyurular için tıklayınız.
 • Ders Alma Kuralları
  Okul Ücretleri
  08 Haziran 2018
 • Bölümümüze ait ders programı her hafta için ayrı ayrı hazırlanmış olup, 6 haftalık ders programı ektedir.
  Jeoloji Mühendisliği Bölümüne ait yaz okulu ders programı
  Yabancı Diller Yüksek Okuluna ait yaz okulu ders programı
  Kimya Bölümüne ait yaz okulu ders programı
  30 Mayıs 2018
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda mezun olan öğrencilerimizin ilişik kesme formunu belirtilen Üniversitemiz birimlerinden onaylatmaları Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Form için tıklayınız.
  23 Mayıs 2018
 • Fizik ve Kimya dersleri mazaret sınavları ile ilgili duyuru
  Fizik derslerinin mazeret sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
  1.Ara Mazeret Sınavı                                     :
  17 Mayıs 2018 - Perşembe ( 10:00 – 11:50)
  2.Ara Mazaret Sınavı                                      :
  17 Mayıs 2018 – Perşembe ( 14:00 – 15:50)
  Not (Mazeret Sınavları Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nda yapılacaktır.)
  KİM110 Genel Kimya dersinin I. ve II. Mazeret sınavları 18/05/2018 Cuma günü saat 10:00’da Kimya Bölümü I.  dersliğinde yapılacaktır.
  09 Mayıs 2018
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında JEO456-HİD456 TASARIM ve PROJELENDİRME II Dersi Kapsamında “Proje Sergisi”ne Katılacak Öğrencilerin 04.05.2018 CUMA günü 18.00’e kadar Arş. Gör. Yağmur İnal Emiroğlu’nu görmeleri gerekmektedir.
  02 Mayıs 2018
 • 2017-2018 Bahar Dönemi bölüm dışı dersler hariç bölümümüz tarafından verilen dersler için mazeret sınavı öğrenci başvuruları, 14-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılacak başvurularla ilgili değerlendirme yapılmayacaktır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları 21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu duyuruyu dikkate almaları önemle rica olunur.
  26 Mart 2018
 • Değerli Öğretim Üyelerimiz,
  Bu yıldan itibaren staj yapacak Bölümümüz Öğrencilerinin staj öncesi “İş Sağlığı ve Güvenliği” sertifikasına sahip olmaları gereği ortaya çıkmıştır. Söz konusu gerekliliğin yerine getirilmesi amacıyla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan programa göre staj yapacak öğrencilerimiz 05-06 Nisan 2018 günleri “İş Sağlığı ve Güvenliği” kursuna zorunlu olarak katılmak durumundadırlar.
  Bu zorunluluk nedeniyle anılan günlerde (05 Nisan 2018 Perşembe ve 06 Nisan 2018 Cuma)
  a) Staj kaydı yaptıran öğrenciler için devamsızlık aranmaması
  b) Mümkünse bu tarihlerde ara sınav yapılmaması,
  c) Ara sınav yapılması zorunlu ise bu öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesi
  konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi önemle duyurulur.
  26 Mart 2018
 • Mezuniyet Töreni ile ilgili Senato Kararı için tıklayınız.

  TKD104 Türk Dili Dersinin vize sınavı 09.04.2018 Pazartesi günü saat 15:00-16:00 arasında 31. Şubesi (Hidrojeoloji) M7’de 33. Şubesi (Jeoloji) M11 dersliğinde yapılacaktır.

 • MAT238 Mühendislik Matematiği dersinin 1. Ara Sınavı 26 Mart 2018 Pazartesi ve 2. Ara Sınavı 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15:00-17:00 arasında M9'da yapılacaktır.
  20 Mart 2018
 • Üniversitemiz İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜNİTEK) Müdürü Sayın Prof. Dr. Serdar ABACI “Merkezi Araştırma Laboratuvarı”nı tanıtmak ve araştırma ve işbirliği olanakları konusunda bilgilendirme yapmak üzere Bölümümüzce davet edilmiştir. 20 Mart 2018 Salı günü saat 11:00’de Baysal Batman Seminer Salonunda gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısına başta Laboratuvar Sorumluları olmak üzere tüm akademik personelimizin katılımları önemle rica olunur.
  14 Mart 2018
 • JEO 456 ve HİD 456 Kodlu "Proje ve Tasarım" dersleri kapsamında hazırlanacak olan posterlerle ilgili genel bilgiler ve örnek posterler" için ilgiliformat ve örnekler için ilgili linke tıklayınız.
  Poster Formatı
  Örnek Poster 1
  Örnek Poster 2
  02 Mart 2018
 • Ekteki tabloda danışmanları ile birlikte belirtilen öğrencilerin JEO264 Stratigrafi-Sedimantoloji dersinde bulundukları şubelerden yeni açılan 3. şubeye geçmeleri gerekmektedir. Tablo için tıklayınız.
  21 Şubat 2018
 • 1.KİM110 kodlu Kimya II derslerinin sınıfları aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup saatlerinde bir değişiklik yoktur.
  KİM 110-10 Y2-BK Salı
  Kim 110-11 Y1-BK Pazartesi
  Kim 110-13 Y2-BK Pazartesi
  Kim 110-13 Y2-BK Çarşamba
  2. Jeo 264 Stratigrafi Sedimantoloji dersini alan öğrencilerin dikkatine,
  Dersin her iki şubesinde yaşanan yoğunluk sebebiyle Cuma günü Saat 13:00-17:45 saatleri arasına Y4-04 nolu derslikte yapılmak üzere 03 şubesi açılmıştır. Şubelerin dengeli dağılımı dersin işleyişi için önem arz etmekte olup, Ekle/Sil haftasında yeterli kontenjanın sağlanmaması durumunda son düzenleme Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
  16 Şubat 2018
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü Konferansları Prof. Dr. Nizamettin Kazancı'nın Jeolojik Miras ve Jeoparklar: Türkiye'de Mevcut Durum ve Jeoturizm Potansiyeli" Başlıklı Konferansıyla Devam Ediyor.. "
  14 Şubat 2018
 • 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıt haftasında BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersini muafiyet sınavına girecek olan öğrencilerin de  kodlaması gerekmektedir.
  08 Şubat 2018
 • 1.Sınıf Öğrencilerinin dikkkatine; BEB650 Temel Bilgİ ve İletişim Teknolojileri KullanımI dersinin muafiyet sınavı 14.02.2018 Çarşamba günü saat 18:00-19:00 arası Y3-10/Y4-04 dersliklerinde yapılacaktır.
  08 Şubat 2018
 • Derslere başlanması ve devam zorunluluğu ile ilgili duyuru için tıklayınız.
  07 Şubat 2018
 • Danışmanların ve öğrencilerin dikkatine,
  1-Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin derslere devam ile  ilgili maddesi (Madde-2) 2. Fıkrası “Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.” şeklinde ifade edilmektedir.
  Öğrencilerimizin başarısında önemli rol oynayan   “devam”ın özendirilmesi açısından yukarıda anılan maddeye dayanarak “ara sınavlardan birine dahi katılınmadığı takdirde” F1 notu verilebileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
  2- FİZ117 Genel Fizik Lab. Dersini programına alacak öğrencilerimizin :
  2016 girişli ve sonrası öğrencilerimiz için FİZ117 Genel Fizik Lab. Dersini program kaydında  “Zorunlu Dersler” bölümünden  programlarına ekleyebilirler.
  2016 öncesi girişli öğrencilerimiz FİZ117 GENEL FİZİK LAB dersini program kaydında  “Kural Dışı Dersler” bölümünden programlarına ekleyebilirler.
  3-  JEO346 Staj ile HİD342 Staj dersini sistemden kaynaklanan zorunluluk nedeni ile programına alan öğrencilerin programlarından bu dersi silmeleri gerekmektedir.  Sistemden silemedikleri takdirde sildirme işlemini  Öğrenciİşleri Dairesi Başkanlığı'na giderek yapmaları gerekmektedir.
  05 Şubat 2018
 • Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü giriş sınavı aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bölüm Başkanlığı’nda yapılacaktır.
  Yüksek Lisans ve Doktora yazılı sınavı: 23.01.2018 saat:10.00
  Yüksek Lisans ve Doktora mülakat sınavı: 24.01.2018 saat:10.00
  22 Ocak 2018
 • Öğrencilerin Dikkatine,
  2017-2018 Bahar Döneminde SEC637297 Kodlu Ritim ve Dans I ile SEC637169 ve SEC637170 Kodlu Türk Halk Oyunları derslerine,  kayıt ve ekle sil haftasından sonra dilekçe ile öğrenci kabul edilmeyeceği ders sorumluları tarafından bildirilmiştir.
  19 Ocak 2018
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen ortak zorunlu İngilizce derslerinin  2017-2018  Bahar Dönemi Muafiyet Sınav başvuruları 30 Ocak 2018 Salı günü saat 9.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
  18 Ocak 2018
 • Değerli Öğretim Üyeleri,
  2917-2018 Güz Dönemi derslerinin ara sınavlarına giremeyen, ancak mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin 24-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptıkları başvurular değerlendirilmiş ve hangi öğrencilerin hangi dersler için mazeret sınavına girebilecekleri belirlenmiştir. Ekte sunulan listede mazeret sınavı verilecek dersler, bu sınavlara girecek öğrenciler, hangi ara sınavına (1. ve/veya 2.) girecekleri ve ders sorumluları verilmiştir.
  Ayrıca sınavların gün, saat ve sınıf numaraları da ekli programda verilmiştir. Mazeret sınavları için ayrıca gözetmen tahsisi yapılmayacak olup, mevcut programda dersler için görev yapmış olan gözetmenler görev alacaklardır.
  ÖNEMLİ NOT : Öğrencilerimizin sınav saatlerini kontrol ederek bir çakışma varsa 29.12.2017 Cuma günü en geç saat 16:00'ya kadar Bölüm Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.
  - Mazeret Sınavına girecek öğrenci listesi
  - Mazeret Sınavının yapılacağı derslikler

  29 Aralık 2017
 • 2017-2018 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için tıklayınız.
  20 Aralık 2017
 • JEO489-Mühendislik Tasarımı dersi Final Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 09.00-10.45 saatleri arasında PC-Lab dersliğinde yapılacaktır.
  19 Aralık 2017
 • 2017-2018 Güz Dönemi Final Programı için tıklayınız.
  18 Aralık 2017
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine, 2017-2018 Güz Dönemi derslerinin Mazeret Sınavları 2-5 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu sınavlara girecek öğrencilerin sınavlarının Tarih, Saat ve Sınıflarını 28 Aralık 2017 tarihine kadar ders sorumlularından öğrenmeleri gerekmektedir. 
  15 Aralık 2017
 • Öğrencilerimiz Dikkatine,
  1- 2017-2018 Güz dönemi bölüm dışı dersler hariç Bölümümüz tarafından verilen dersler için Mazeret Sınavı Öğrenci Başvuraları, 24-28 Aralık 2017 Tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılacak başvurularla ilgili değerlendirme yapılmayacaktır. 2- Mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Mazeret Sınavları 02-05 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu duyuruyu dikkate almaları önemle rica olunur.
  01 Aralık 2017
 • Kimlik kartı hologram değişimi için 22 Kasım Çarşamba - 23 Kasım Perşembe günleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na kimlik kartlarınız ile beraber müracaat etmeniz gerekmektedir.  2017 girişli öğrencilerin hologramı değiştirilmeyecektir.
  15 Kasım 2017
 • JEO497-Doğal Yapı Malzemeleri dersinin 2. Şubesi Çarşamba günleri 13.00-17-00 saatleri arasında Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. 
  03 Ekim 2017
 • AİT203-75 Ata. İlk ve İnk. Tar.I Dersi 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren aynı gün ve saatte Y3-10 dersliğinde yapılacaktır.
  03 Ekim 2017
 • 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı için tıklayınız.
  01 Ekim 2017
 • 2016-2017 Yaz döneminde staj dersini tamamlamış olan öğrencilerin dikkatine: Staj yazım klavuzuna göre hazırlanmış olan "Staj Raporlarının+CD", onaylı "Staj Defterlerinin" ve onaylı "Staj Karnelerinin" en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar Staj Koordinatörlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  30 Eylül 2017
 • Öğrencilerin Dikkatine, JEO465 Fotojeoloji Dersi Y2-02 dersliğinde; HİD475 CBS Giriş dersi Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. Kayıt yapacak öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • 2017 Girişli Öğrencilerin Dikkatine, 2017 yılı girişli öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün açmış olduğu SEC Kodlu derslerden en fazla "3 ders" alabileceklerdir. İlgili öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • YB 331 Genel İşletme dersi ile ilgili duyuru: Bölümümüz öğrencilerine açılan İYB 331-02 Genel İşletme dersi İnşaat Mühendisliği Bölümü B405 dersliğinde yapılacaktır. Önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • Öğrencilerin Dikkatine,
  2017-2018 Bahar Döneminde SEC637297 Kodlu Ritim ve Dans I ile SEC637169 ve SEC637170 Kodlu Türk Halk Oyunları derslerine,  kayıt ve ekle sil haftasından sonra dilekçe ile öğrenci kabul edilmeyeceği ders sorumluları tarafından bildirilmiştir.
  19 Ocak 2018
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen ortak zorunlu İngilizce derslerinin  2017-2018  Bahar Dönemi Muafiyet Sınav başvuruları 30 Ocak 2018 Salı günü saat 9.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
  18 Ocak 2018
 • Değerli Öğretim Üyeleri,
  2917-2018 Güz Dönemi derslerinin ara sınavlarına giremeyen, ancak mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin 24-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptıkları başvurular değerlendirilmiş ve hangi öğrencilerin hangi dersler için mazeret sınavına girebilecekleri belirlenmiştir. Ekte sunulan listede mazeret sınavı verilecek dersler, bu sınavlara girecek öğrenciler, hangi ara sınavına (1. ve/veya 2.) girecekleri ve ders sorumluları verilmiştir.
  Ayrıca sınavların gün, saat ve sınıf numaraları da ekli programda verilmiştir. Mazeret sınavları için ayrıca gözetmen tahsisi yapılmayacak olup, mevcut programda dersler için görev yapmış olan gözetmenler görev alacaklardır.
  ÖNEMLİ NOT : Öğrencilerimizin sınav saatlerini kontrol ederek bir çakışma varsa 29.12.2017 Cuma günü en geç saat 16:00'ya kadar Bölüm Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.
  - Mazeret Sınavına girecek öğrenci listesi
  - Mazeret Sınavının yapılacağı derslikler

  29 Aralık 2017
 • 2017-2018 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için tıklayınız.
  20 Aralık 2017
 • JEO489-Mühendislik Tasarımı dersi Final Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 09.00-10.45 saatleri arasında PC-Lab dersliğinde yapılacaktır.
  19 Aralık 2017
 • 2017-2018 Güz Dönemi Final Programı için tıklayınız.
  18 Aralık 2017
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine, 2017-2018 Güz Dönemi derslerinin Mazeret Sınavları 2-5 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu sınavlara girecek öğrencilerin sınavlarının Tarih, Saat ve Sınıflarını 28 Aralık 2017 tarihine kadar ders sorumlularından öğrenmeleri gerekmektedir. 
  15 Aralık 2017
 • Öğrencilerimiz Dikkatine,
  1- 2017-2018 Güz dönemi bölüm dışı dersler hariç Bölümümüz tarafından verilen dersler için Mazeret Sınavı Öğrenci Başvuraları, 24-28 Aralık 2017 Tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılacak başvurularla ilgili değerlendirme yapılmayacaktır. 2- Mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Mazeret Sınavları 02-05 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu duyuruyu dikkate almaları önemle rica olunur.
  01 Aralık 2017
 • Kimlik kartı hologram değişimi için 22 Kasım Çarşamba - 23 Kasım Perşembe günleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na kimlik kartlarınız ile beraber müracaat etmeniz gerekmektedir.  2017 girişli öğrencilerin hologramı değiştirilmeyecektir.
  15 Kasım 2017
 • JEO497-Doğal Yapı Malzemeleri dersinin 2. Şubesi Çarşamba günleri 13.00-17-00 saatleri arasında Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. 
  03 Ekim 2017
 • AİT203-75 Ata. İlk ve İnk. Tar.I Dersi 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren aynı gün ve saatte Y3-10 dersliğinde yapılacaktır.
  03 Ekim 2017
 • 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı için tıklayınız.
  01 Ekim 2017
 • 2016-2017 Yaz döneminde staj dersini tamamlamış olan öğrencilerin dikkatine: Staj yazım klavuzuna göre hazırlanmış olan "Staj Raporlarının+CD", onaylı "Staj Defterlerinin" ve onaylı "Staj Karnelerinin" en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar Staj Koordinatörlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  30 Eylül 2017
 • Öğrencilerin Dikkatine, JEO465 Fotojeoloji Dersi Y2-02 dersliğinde; HİD475 CBS Giriş dersi Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. Kayıt yapacak öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • 2017 Girişli Öğrencilerin Dikkatine, 2017 yılı girişli öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün açmış olduğu SEC Kodlu derslerden en fazla "3 ders" alabileceklerdir. İlgili öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • YB 331 Genel İşletme dersi ile ilgili duyuru: Bölümümüz öğrencilerine açılan İYB 331-02 Genel İşletme dersi İnşaat Mühendisliği Bölümü B405 dersliğinde yapılacaktır. Önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen ortak zorunlu İngilizce derslerinin  2017-2018  Bahar Dönemi Muafiyet Sınav başvuruları 30 Ocak 2018 Salı günü saat 9.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
  18 Ocak 2018
 • Değerli Öğretim Üyeleri,
  2917-2018 Güz Dönemi derslerinin ara sınavlarına giremeyen, ancak mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin 24-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptıkları başvurular değerlendirilmiş ve hangi öğrencilerin hangi dersler için mazeret sınavına girebilecekleri belirlenmiştir. Ekte sunulan listede mazeret sınavı verilecek dersler, bu sınavlara girecek öğrenciler, hangi ara sınavına (1. ve/veya 2.) girecekleri ve ders sorumluları verilmiştir.
  Ayrıca sınavların gün, saat ve sınıf numaraları da ekli programda verilmiştir. Mazeret sınavları için ayrıca gözetmen tahsisi yapılmayacak olup, mevcut programda dersler için görev yapmış olan gözetmenler görev alacaklardır.
  ÖNEMLİ NOT : Öğrencilerimizin sınav saatlerini kontrol ederek bir çakışma varsa 29.12.2017 Cuma günü en geç saat 16:00'ya kadar Bölüm Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.
  - Mazeret Sınavına girecek öğrenci listesi
  - Mazeret Sınavının yapılacağı derslikler

  29 Aralık 2017
 • 2017-2018 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için tıklayınız.
  20 Aralık 2017
 • JEO489-Mühendislik Tasarımı dersi Final Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 09.00-10.45 saatleri arasında PC-Lab dersliğinde yapılacaktır.
  19 Aralık 2017
 • 2017-2018 Güz Dönemi Final Programı için tıklayınız.
  18 Aralık 2017
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine, 2017-2018 Güz Dönemi derslerinin Mazeret Sınavları 2-5 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu sınavlara girecek öğrencilerin sınavlarının Tarih, Saat ve Sınıflarını 28 Aralık 2017 tarihine kadar ders sorumlularından öğrenmeleri gerekmektedir. 
  15 Aralık 2017
 • Öğrencilerimiz Dikkatine,
  1- 2017-2018 Güz dönemi bölüm dışı dersler hariç Bölümümüz tarafından verilen dersler için Mazeret Sınavı Öğrenci Başvuraları, 24-28 Aralık 2017 Tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılacak başvurularla ilgili değerlendirme yapılmayacaktır. 2- Mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Mazeret Sınavları 02-05 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu duyuruyu dikkate almaları önemle rica olunur.
  01 Aralık 2017
 • Kimlik kartı hologram değişimi için 22 Kasım Çarşamba - 23 Kasım Perşembe günleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na kimlik kartlarınız ile beraber müracaat etmeniz gerekmektedir.  2017 girişli öğrencilerin hologramı değiştirilmeyecektir.
  15 Kasım 2017
 • JEO497-Doğal Yapı Malzemeleri dersinin 2. Şubesi Çarşamba günleri 13.00-17-00 saatleri arasında Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. 
  03 Ekim 2017
 • AİT203-75 Ata. İlk ve İnk. Tar.I Dersi 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren aynı gün ve saatte Y3-10 dersliğinde yapılacaktır.
  03 Ekim 2017
 • 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı için tıklayınız.
  01 Ekim 2017
 • 2016-2017 Yaz döneminde staj dersini tamamlamış olan öğrencilerin dikkatine: Staj yazım klavuzuna göre hazırlanmış olan "Staj Raporlarının+CD", onaylı "Staj Defterlerinin" ve onaylı "Staj Karnelerinin" en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar Staj Koordinatörlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  30 Eylül 2017
 • Öğrencilerin Dikkatine, JEO465 Fotojeoloji Dersi Y2-02 dersliğinde; HİD475 CBS Giriş dersi Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. Kayıt yapacak öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • 2017 Girişli Öğrencilerin Dikkatine, 2017 yılı girişli öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün açmış olduğu SEC Kodlu derslerden en fazla "3 ders" alabileceklerdir. İlgili öğrencilere önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • YB 331 Genel İşletme dersi ile ilgili duyuru: Bölümümüz öğrencilerine açılan İYB 331-02 Genel İşletme dersi İnşaat Mühendisliği Bölümü B405 dersliğinde yapılacaktır. Önemle duyurulur.
  30 Eylül 2017
 • Öğrencilerin Dikkatine,
  2017-2018 Bahar Döneminde SEC637297 Kodlu Ritim ve Dans I ile SEC637169 ve SEC637170 Kodlu Türk Halk Oyunları derslerine,  kayıt ve ekle sil haftasından sonra dilekçe ile öğrenci kabul edilmeyeceği ders sorumluları tarafından bildirilmiştir.
  19 Ocak 2018
 • Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Birimi tarafından yürütülen ortak zorunlu İngilizce derslerinin  2017-2018  Bahar Dönemi Muafiyet Sınav başvuruları 30 Ocak 2018 Salı günü saat 9.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
  18 Ocak 2018
 • Değerli Öğretim Üyeleri,
  2917-2018 Güz Dönemi derslerinin ara sınavlarına giremeyen, ancak mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin 24-28 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptıkları başvurular değerlendirilmiş ve hangi öğrencilerin hangi dersler için mazeret sınavına girebilecekleri belirlenmiştir. Ekte sunulan listede mazeret sınavı verilecek dersler, bu sınavlara girecek öğrenciler, hangi ara sınavına (1. ve/veya 2.) girecekleri ve ders sorumluları verilmiştir.
  Ayrıca sınavların gün, saat ve sınıf numaraları da ekli programda verilmiştir. Mazeret sınavları için ayrıca gözetmen tahsisi yapılmayacak olup, mevcut programda dersler için görev yapmış olan gözetmenler görev alacaklardır.
  ÖNEMLİ NOT : Öğrencilerimizin sınav saatlerini kontrol ederek bir çakışma varsa 29.12.2017 Cuma günü en geç saat 16:00'ya kadar Bölüm Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.
  - Mazeret Sınavına girecek öğrenci listesi
  - Mazeret Sınavının yapılacağı derslikler

  29 Aralık 2017
 • 2017-2018 Bahar Dönemi Akademik Takvimi için tıklayınız.
  20 Aralık 2017
 • JEO489-Mühendislik Tasarımı dersi Final Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü 09.00-10.45 saatleri arasında PC-Lab dersliğinde yapılacaktır.
  19 Aralık 2017
 • 2017-2018 Güz Dönemi Final Programı için tıklayınız.
  18 Aralık 2017
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine, 2017-2018 Güz Dönemi derslerinin Mazeret Sınavları 2-5 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu sınavlara girecek öğrencilerin sınavlarının Tarih, Saat ve Sınıflarını 28 Aralık 2017 tarihine kadar ders sorumlularından öğrenmeleri gerekmektedir. 
  15 Aralık 2017
 • Öğrencilerimiz Dikkatine,
  1- 2017-2018 Güz dönemi bölüm dışı dersler hariç Bölümümüz tarafından verilen dersler için Mazeret Sınavı Öğrenci Başvuraları, 24-28 Aralık 2017 Tarihleri arasında kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra yapılacak başvurularla ilgili değerlendirme yapılmayacaktır. 2- Mazeretleri kabul edilen öğrenciler için Mazeret Sınavları 02-05 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu duyuruyu dikkate almaları önemle rica olunur.
  01 Aralık 2017
 • Kimlik kartı hologram değişimi için 22 Kasım Çarşamba - 23 Kasım Perşembe günleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na kimlik kartlarınız ile beraber müracaat etmeniz gerekmektedir.  2017 girişli öğrencilerin hologramı değiştirilmeyecektir.
  15 Kasım 2017
 • JEO497-Doğal Yapı Malzemeleri dersinin 2. Şubesi Çarşamba günleri 13.00-17-00 saatleri arasında Y2-BK dersliğinde yapılacaktır. 
  03 Ekim 2017
 • AİT203-75 Ata. İlk ve İnk. Tar.I Dersi 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren aynı gün ve saatte Y3-10 dersliğinde yapılacaktır.
  03 Ekim 2017
 • 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı için tıklayınız.
  01 Ekim 2017
 • 2016-2017 Yaz döneminde staj dersini tamamlamış olan öğrencilerin dikkatine: Staj yazım klavuzuna göre hazırlanmış olan "Staj Raporlarının+CD", onaylı "Staj Defterlerinin" ve onaylı "Staj Karnelerinin" en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar Staj Koordinatörlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
  30 Eylül 2017