Eğitim-Öğretim
Bölüm Eğitim Programının Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün eğitim programları temel mühendislik dersleri ile temel meslek derslerinin dengeli bir dağılımından oluşmaktadır. Eğitim programındaki dersler mühendislik uygulama alanlarındaki çağdaş gelişmeler dikkate alınarak sürekli biçimde yenilenmektedir. Öğrencilerin disiplinler arası yetkinliğe sahip olabilmeleri ve özel ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim programında teknik ve teknik-dışı seçmeli derslere büyük ağırlık verilmiştir. Esnek eğitim programını öğrencinin 4 yıllık eğitimini 3.5 yılda bitirebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, ERASMUS programı çerçevesinde her öğrencinin eğitim sürecinin bir dönemini bir Avrupa üniversitesinde sürdürmesi mümkündür.

Eğitim-Öğretim Programları

 

- Lisans Programları

Jeoloji Mühendisliği Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları

 

- Lisans Üstü Programlar

Jeoloji Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı

Hidrojeoloji Mühendisliği Doktora Programı