ERASMUS

ERASMUS+ Nedir?

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları 2014 yılına kadar devam ettirdikleri bütün programlarını (Erasmus, Leonardo, Grundtvig ve Comenius) Erasmus + kapsamında biraraya getirmiştir. Erasmus+ kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini desteklemesi beklenmektedir. Erasmus Programı’ndan farklı olarak Erasmus + eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bilgi için

Dr. Öğretim Üyesi İnan Ulusoy

Tel: (312) 780 77 57

E-mail: inan@hacettepe.edu.tr