Akademik Programlar

Lisans Programları

Jeoloji Mühendisliği Programı

Dört yıllık bir mühendislik programı olup, bölüm derslerine başlamadan önce isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi alınabilmektedir. Temel mühendislik derslerinin yanı sıra genel jeoloji, mineraloji ve petrografi, maden yatakları, hidrojeoloji ve uygulamalı jeoloji alanlarına ait derslerin yer aldığı bu lisans programında mezuniyet için gerekli şartların sağlanması durumunda “Jeoloji Mühendisi” diploması verilmektedir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü’yle ilgili kısa tanıtım broşürü için tıklayınız.

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

Dört yıllık bir mühendislik programı olup, bölüm derslerine başlamadan önce isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi alınabilmektedir. Temel mühendislik derslerinin yanı sıra genel jeoloji, mineraloji ve petrografi, maden yatakları, uygulamalı jeoloji ve ağırlıklı olarak hidrojeoloji alanlarına ait derslerin yer aldığı bu lisans programında mezuniyet için gerekli şartların sağlanması durumunda “Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisi” diploması verilmektedir. Hidrojeoloji Mühendisliği Programı’yla ilgili kısa tanıtım broşürü için tıklayınız.

Lisansüstü Programları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Hidrojeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Lisans derecesine sahip adayların başvuru için gerekli koşulları sağlamaları (Başvuru koşulları için Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasına bakınız) ve bölümün uyguladığı yüksek mühendislik programı giriş sınavlarında başarılı olmaları durumunda öğrencilerin kabul edildiği “Yüksek Mühendislik” programlarıdır. Lisansüstü programlarda araştırmalar, genel jeoloji, mineraloji ve petrografi, maden yatakları, uygulamalı jeoloji ve hidrojeoloji alanlarında yapılmakta olup,  mezuniyet için gerekli şartların sağlanması durumunda “Jeoloji Yüksek Mühendisi” veya “Jeoloji (Hidrojeoloji) Yüksek Mühendisi” ünvanları verilmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı

Hidrojeoloji Mühendisliği Doktora Programı

Yüksek Lisans derecesine sahip adayların başvuru için gerekli koşulları sağlamaları (Başvuru koşulları için Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasına bakınız) ve bölümün yaptığı doktora programı giriş sınavlarında başarılı olmaları durumunda öğrencilerin kabul edildiği programlardır. Doktora programlarında araştırmalar, genel jeoloji, mineraloji ve petrografi, maden yatakları, uygulamalı jeoloji ve hidrojeoloji alanlarında yapılmakta olup,  mezuniyet için gerekli şartların sağlanması durumunda Jeoloji Mühendisliği veya Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği adları altında  “Bilim Doktorluğu” ünvanı verilmektedir.