FARABİ Değişim Programı

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan yapan ulusal bir programdır. Program kapsamında öğrenci veya öğretim üyeleri bir veya iki yarıyıl süresince, kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedir. Program, değişime katılan öğrenci ve öğretim üyelerinin farklı bir akademik çevrede akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Programa katılan öğrencilere YÖK tarafından karşılıksız burs sağlanmaktadır. Programa katılım için ön şartlar Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için programın ilk yarıyılını bitirmeleri ve genel not ortalamalarının 2.50/4.00 olması durumunda başvurabilmektedir. Başvurular yılda bir kez (Mart ayında) yapılabilmektedir. Üniversitemizin Farabi Değişim Programı çerçevesinde protokol imzalamış olduğu üniversitelerin listesi ve program hakkında daha kapsamlı bilgi http://www.farabi.hacettepe.edu.tr adresinden edinilebilir.

Bilgi için

Dr. Öğretim Üyesi İnan Ulusoy