Araştırmalarımız

ARAŞTIRMA ÖNCELİK ALANLARI

 1. Doğal Afetler
 2. Hammadde ve Enerji
 3. Su Kaynakları
 4. Temel Jeolojik Araştırmalar
 • Alt Çalışma Konuları
  • Arazi Gerilmelerinin Belirlenmesi
  • Asidoz Önleyici ve Süt Üretimini Artıran Hayvan Yemlerinin Yerli Yeraltı
  • Kaynaklarımız Kullanılarak Üretilmesi
  • Briketleme
  • Çığ
  • Deprem Oluşum Mekanizması, Mühendislik Uygulamaları için Deprem
  • Parametrelerinin Üretilmesi ve Tahmini
  • Gelişmiş (İleri) Malzemelerde (Örn. ileri Seramikler Ve Kompozitler)
  • Kullanılmak Üzere Kayaç Liflerinin Üretimi)
  • Gelişmiş (ileri) Malzemelerde (Örn. ileri Seramikler Ve Kompozitler)
  • Kullanılmak Üzere Ülkemizde Rezervi Az Olan Minerallerin Yerli
  • Hammaddelerle Ekonomik Yollarla Sentezlenmesi
  • Gerilme Altında Kaya Malzemesinde Kırık Gelişimi
  • Gıda Ambalajı Öncelikli Olmak Üzere Plastik Ambalaj Sanayiinde Kullanılmak
  • Üzere Fonksiyonel Minerallerin (Şeffaflık Ve/Veya Antibakteriyel Ve/Veya
  • Bloklama Önleyici Özellik Sağlayıcı) Yeraltı Kaynaklarımızdan Üretilmesi
  • Hendek Çalışmaları
  • Heyelan
  • İklim Değişikliklerinin Su Kaynaklarına Etkisi
  • Jeomorfoloji
  • Karstlaşmaya Bağlı Göçmeler
  • Kömür jeolojisi
  • Kömür ve diğer fosil yakıtların enerji dışı kullanımı
  • Kömürün yeraltında gazlaştırılması
  • Kritik Metal Yataklarının Belirlenmesi için Arama Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  • Manto Akışı
  • Manto'nun Jeokimyası
  • Nehir Havza Yönetimi
  • Paleosismolojik
  • Petrol ve Doğal Gaz Aranması ve Işletilmesi
  • Sel ve Taşkın
  • Şev Problemleri
  • Şeyl gaz
  • Stratejik Enerji Sektöründe Kullanılan Kritik Metaller (Dysprosium; Neodymium; Tellurium; Gallium; Indium; Niobium; Vanadium; Tin; Selenium; Silver; Molybdenum; Hafnium; Nickel; Cadmium)
  • Stratejik Enerji Teknolojileri (Hidrojen Enerjisi; Jeotermal Enerji; Güneş
  • Enerjisi; Rüzgar Enerjisi; Nükleer Fizyon Enerjisi; Füzyon Enerjisi)
  • Su Kaynaklarına Küresel Isınma Etkileri
  • Su Kaynaklı Insan ve Çevre Üzerine Etkiler
  • Sürdürülebilir Yeraltısuyu Kaynakları Yönetimi
  • Tarım Sektöründe Kullanılmak Üzere Kalsiyum Ve Silis Kaynağı Sağlayacak
  • Toprak Düzenleyici Ve Bitki Besleyici Mineral Agregaların Üretilmesi
  • Tektonik
  • Tıbbi Jeolojik Tehlikeler
  • Tsunami
  • Tünel jeolojisi ve jeotekniği
  • Türkiye Göllerinin Su Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
  • Türkiye Yağışlarının Kimyasal ve Izotop Içerikleri
  • Yeraltı Barajları
  • Yeraltı Doğalgaz Depolama Alanlarının Uygunluğunun Araştırılması
  • Yeraltında gaz depolanması
  • Yeraltısuyu Beslenim Alternatifler
  • Yeraltısuyu Kalite Modellemesi
  • Yeraltısuyu Kullanım Modellemesi