Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Türkiye'deki temel jeolojik sorunlara çözüm aramaya dönük araştırrmalarda yoğunlaşan Genel Jeoloji anabilim dalının başlıca faaliyet alanları yapısal jeoloji, paleontoloji, stratigrafi, sedimantoloji vb temel disiplinleri kapsamaktadır.

Genel Jeoloji Anabilim Dalı Web Sitesi