Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı

Maden Yatakları-Jeokimya anabilim dalındaki çalışmalar metalik ve metalik olmayan endüstriyel maden yatakları ile kömür ve petrol rezervlerinin araştırılması ve oluşum süreçlerinin incelenmesi ile bu kaynakların verimli işletimine dönük jeomatematiksel değerlendirmeleri kapsamaktadır.