Danışma Kurulu

Amaç:

1- Genelde toplum refahı ve özelde sektörün karşılaştığı sorunlara etkin çözüm getirebilecek düzeyde öğrenci yetiştirme doğrultusunda sektörden gelecek geri bildirimlerle sürekli gelişme sağlamak.

2- Mezunlarımızın istihdam edildiği kamu ve özel sektörde iletişimi güçlendirmek.

Kurul Üyeleri

Adı Soyadı
Kurumu
Mustafa Kemal Akman Yüksel Proje A.Ş.
Hüseyin Alan        JMO Başkanı        
Eymen Arel
İsmail Cihan Demir Export A.Ş.
Dr.Müfit Şefik Doğdu DSİ Gen.Müd.       
Dr.Özcan Dumanlılar
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan İTÜ Jeo.Müh.Böl. Emekli
Yük. Müh. Haluk İztan TPAO Gen.Müd.
Ayhan Kösebalaban TKİ Emekli      
Fikret Mirzaoğlu Titan Ltd.Şti.
Dr. Murat Nurlu AFAD Deprem Daire Başkanı           
Ferda Öner ESAN İstanbul Organize Sanayı Bölgesi Kırıkçeşme cad.No:35Tuzla/İstanbul
Prof.Dr.Gürol Seyitoğlu A.Ü.Jeoloji Mühendisliği Böl.