Bölümümüze Emeği Geçen Akademik Personelimiz
 • Prof.Dr. Hüsnü Aksoy
 • Prof.Dr. Alparslan Arıkan
 • Prof.Dr. Gürol Ataman
 • Prof.Dr. Baysal Batman
 • Prof.Dr. C.Serdar Bayarı
 • Prof.Dr. Emel Bayhan
 • Prof.Dr. Hasan Bayhan
 • Prof.Dr. Orhan Baysal
 • Prof.Dr. Durmuş Boztuğ
 • Prof.Dr. Orhan Cerit
 • Prof.Dr. Atilla Çiner
 • Prof.Dr. Halim Demirel
 • Prof.Dr. R.Kadir Dirik
 • Prof.Dr. Vedat Doyuran
 • Prof.Dr. Yavuz Erkan
 • Prof.Dr. Muzaffer Evirgen
 • Prof.Dr. Ahmet Gökçe
 • Prof.Dr. Nuran Gökçen
 • Prof.Dr. Sungu L.Gökçen
 • Prof.Dr. Gültekin Günay
 • Prof.Dr. Niyazi Gündoğdu
 • Prof.Dr. İbrahim Gürer
 • Prof.Dr. Tuncer Güvenç
 • Prof.Dr. Fikret Kaçaroğlu
 • Prof.Dr. K.Erçin Kasapoğlu
 • Prof.Dr. Mümin Köksoy
 • Prof.Dr. Seyfi Kulaksız
 • Prof.Dr. Hakan A. Nefeslioğlu
 • Prof.Dr. Muammer Öner
 • Prof.Dr. N.Nur Özyurt
 • Prof.Dr. Berkin Salancı
 • Prof.Dr. Fikret Sezen
 • Prof.Dr. Abdürrahim Şahbaz
 • Prof.Dr. Ahmet Şentürk
 • Prof.Dr. Gürel Şenyur
 • Prof.Dr. Şakir Şimşek
 • Prof.Dr. Ümit Tolluoğlu
 • Prof.Dr. Reşat Ulusay
 • Prof.Dr. Tevfik Utine
 • Prof.Dr. Hüseyin Yalçın
 • Prof.Dr. M.Tekin Yürür
 • Prof.Dr. Osman Yılmaz
 • Doç.Dr. Sadrettin Alpan
 • Doç.Dr. Ersen Buket
 • Doç.Dr. Üner Çakır
 • Doç.Dr. Meral Doğan
 • Doç.Dr. Sezai Görmüş
 • Yrd.Doç.Dr.Uysal Zeki Çapan
 • Yrd.Doç.Dr. Okan Delibaş
 • Öğr.Gör. Hasan Kazanoğlu
 • Öğr. Gör. Esin Orhan
 • Dr. Halil Aral
 • Dr. Gülden Gitmez
 • Dr. Akın Gökışık
 • Dr. Saldıray İleri
 • Dr. Süleyman S.Kocaefe
 • Dr. Orhan Tekeli
 • Uzm. Sema Argın
 • Uzm. Türkan Kutlay
Bölümümüze Emeği Geçen İdari Personelimiz
 • Öztürk Atalay
 • Resul Aydın
 • Ahmet Bay
 • Nazire Cerit
 • Ahmet Çelik
 • Haili Çelik
 • Kemal Çıbık
 • Alaettin Erkal
 • Memin Gedik
 • Naciye Gedik
 • Recep Gözüm
 • Asuman Kara
 • Gönül Karayiğit
 • Vahdettin Kulaksız
 • Mualla Özay
 • Türkan Tekçam
 • Hasan Torun
 • İlyas Yaprak
 • Refik Yıldırım