Yönetim
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yurdal Genç

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan

Bölüm Kurulu

Prof.Dr. Yurdal Genç (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Hidrojeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. U.Kağan Tekin (Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Ergün Tuncay (Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Abidin Temel (Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Erkan Aydar (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Önceki Bölüm Başkanları ve Başkan Yardımcıları