Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Jeoloji anabilim dalı mühendislik projelerinde karşılaşılan zemin problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar ile doğal afetlerden korunumlu alanların belirlenmesi, çevresel jeolojik sorunların çözümü vb alanlarda faaliyetler yürütmektedir.