Araştırma ve Öğretim Görevlileri

GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

HİDROJEOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

HİDROJEOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ