Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Mineraloji-Petrografi anabilim dalının başlıca faaliyetleri volkanik, metamorfik, endüstriyel ve diğer türden minerallerin oluşum süreçlerinin incelenmesi ve bunlar arası ilişkilerin araştırılması konularını kapsamaktadır.