Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı

Tektonik Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı lisans ve lisansüstü düzeyde Yapısal Jeoloji ve ilgili derslerde pratik uygulamalarda öğrencilerimiz için kullanılmaktadır. Tasarım ve Projelendirme derslerinde pratik uygulamalarda da kullanılmaktadır. Ayrıca Gerilme-Deformasyon konusunda çalışmalar yürüten öğretim üyelerimizde alet üretme ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Bunların dışında gerek kırılgan (kırık çeşitleri, faylı yüzeyler, fay çizikleri) gerekse sünümlü (kıvrım çeşitleri, metamorfik kayaçlarda lineasyonlar) deformasyon yapılarını taşıyan çeşitli kayaç örnekleri sergilenmektedir. Derslerimizde gereksinme duyduğumuz yapıları bu kayaç örnekleri üzerinde gösterme imkânımız olmaktadır.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI
Laboratuvarda görevli teknik personel bulunmamaktadır. Özellikle Yapısal Jeoloji derslerinde kullanılan ve öğretim üyeleri tarafından üretilmiş ve geliştirilmiş basit ve saf kesme düzenekleri bulunmakta ve öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER
Laboratuvarımızda eğitim dışı faaliyetler yürütülmemektedir.

KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON
Hizmet üretimi yapılmadığından kalite güvencesi ve akreditasyonla ilgili belge bulunmamaktadır. 

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ
Hizmet üretimi yapılmadığından analiz ve deney ücretleri bulunmamaktadır.

FORMLAR
Analiz/Deney İstek Formu
Proforma İstek Formu
Hizmet üretimi yapılmadığından söz konusu belgeler bulunmamaktadır.

İLETİŞİM
Doç. Dr. Erman Özsayın

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe 06800 Ankara
E-posta: eozsayin@hacettepe.edu.tr        

Tel. 0 312 297 77 00 - 136

Analiz Talep Formu