Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı

Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilimdalı bünyesinde 1987 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Su kimyası Laboratuvarında rutin olarak doğal suların (akarsu, göl, bataklık, deniz vb.) ve özellikle;  içme suları, sulama suları, kullanma suları, sıcak (termal) sular, mineralli suların fiziksel, kimyasal ve kirlilik parametreleri analizleri  ve yine su örneklerinde Trityum analizleri yapılmaktadır.
Örneklerde istenilen su kalite parametreleri, örneklerin alınması, korunması ve analizlerinde uluslararası kabul gören ve bilimsel gelişmelere göre düzenli olarak güncellenen, APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Work Association) ve WPCF (Water Pollution Control Federation) tarafından hazırlanan Standard Methods For the Examination of Water and Waste Water test standartları uygulanır.
Su Kimyası Laboratuvarı, modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, teknik personel su analizleri konusunda eğitimli ve deneyimlidir.

 

TEKNİK ALTYAPI

Malzeme

Model

İyon Kromotografi

DIONEX ICS-1000

İyon Kromotografi

DIONEX LC 25

Sıvı Parıldama Sayacı

Perkin Elmer Quantulus

Otosampler

DIONEX AS-DV

Atomik Absorsiyon Spektrofotometre

Perkin Elmer Model 2280

Grafit Fırını

Perkin Elmer 2333

Grafit Fırını Programlayıcısı

Perkin Elmer HGA 300 9168

Civa Hidrür sistemi

MHS -10

Spektrofotometre

T60 PG İnstruments Ltd

Spektrofotometre

Bausch Lomb Model Spectronic 21

Spektrofotometre

S106 WPA

Gaz Kromotografi

VARIAN model 3400

Gaz Kromotografi

SHIMADZU GC-14B

Sıvı Distilasyon sistemi

 

Distile Su Cihazı

Mes

Trityum zenginleştirme ekipmanları

 

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Heidolp MR3001

Vakumlu süzme sistemi

Nalgene

Ultrasonik Banyo

Cole Palmer

Ultra Saf Su Cihazı

Milipore

Santrifüj

Hettich

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

VWR 220

Hassas Analitik Terazi

Sartorius

Hassas Analitik Terazi

Sartorius BP410

Hassas Analitik Terazi

Shimadsu

BOD Analyser

ELE International

C.O.D Analyser

 ISCO

Otomatik Titrator

METROHM 719S Titrino

pH metre

ORION 290A

Turbiditemetre

JENWAY 6035

İnkübatör

BOEKEL

Kontrol Üniteli Su Banyosu

Nüve Model SL390

Isıtıcılı Damıtma Sistemi

TERMAL

Otoklav

Üflemeli Kurutucu

 Precision

Renk Komparatörü

WACOLOR

Refraktometre

Atago


SAHA EKİPMANLARI

Malzeme

Model

İletimlilik Ölçer

ORION Model120

Multiparametre Cihazı

 YSI 556 MPS

Multiparametre Cihazı

HANNA H198194

 

YAPILAN ANALİZLER

Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarında yapılan analizler aşağıda verilmiştir.

Analiz Türü

Analiz Hassasiyeti

Analiz Yöntemi

pH

± 0.01

Elektrod ölçümü

Elektriksel İletkenlik (EC)

± 0.01

Elektrod ölçümü

Tuzluluk

± 0.01

Elektrod ölçümü

Serbest Karbondioksit (CO2)

± 0.01

Titrasyon

Çözünmüş Oksijen (DO)

± 0.01

Elektrod ölçümü

Bulanıklık

± 0.01

Türbidimetre

Toplam çözünmüş katı (TDS)

± 0.01

Elektrod ölçümü

Toplam askıdaki katı (TSS)

± 0.001

Filtre metodu

Buharlaştırma Kalıntısı (105°C veya 180°C)

± 0.001

Tartımla

Renk

 

 

Koku ve Tad

 

 

Alkalinite (CO3-2¸ HCO3-¸ OH-)

± 0.01 meq/l

Titrasyon

Asidite

± 0.01 meq/l

Titrasyon

Klorür (Cl-)

± 0.01 mg/l

İyon Kromotografisi

Sülfat (SO4-2)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Nitrit (NO2-)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Nitrat (NO3-)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Amonyak (NH4)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Fosfat (PO4-2)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Bromür (Br-)

± 0.001mg/l

İyon Kromotografisi

Florür (F-)

± 0.001mg/l

İyon Kromotografisi

Kalsiyum (Ca)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Magnezyum (Mg)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Sodyum (Na)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Potasyum (K)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Lityum (Li)

± 0.001 mg/l

İyon Kromotografisi

Silisyum dioksit (SiO2)

± 0.01

Spektrofotometrik

Bor (B)

± 0.01

Spektrofotometrik

Sertlik (Tek İstenirse)

± 0.01

Hesapla

 

Analiz Sonuçlarının Kontrolü

Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarında yapılan analizlerin doğruluk ve hassaslıkları düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu amaçla örneğin Uluslararası Atom Enerji Ajansı Viyana Laboratuvarlarına ait laboratuvarlar arası kontrol (interlaboratory comparison) su örneğinde yapılan analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

ANALİZİ YAPAN LAB.

Ca

Mg

Na

K

Top Katyon

IAEA

2.32

0.78

0.88

0.06

4.04

HÜ SKL

2.582

0.720

0.709

0.078

4.089

CO3

HCO3

Cl

SO4

Top Anyon

IAEA

0.00

2.74

0.86

0.25

3.85

HU SKL

0.111

2.942

0.790

0.255

4.098

 

TEKNİK BİLGİLER

Örnek Hacmi ve Örnek Koruma

Doğal suların örneklenmesi için mümkün olduğunca kaynağa yakın bir noktadan örnekleme yapılmalıdır. Kuyu örneklemeleri yapılırken kuyu hacimlerinin en az üç katı su boşaldıktan sonra örnekleme yapılmalıdır. Kar örnekleri asla ısıtılmamalı güneş görmeyen bir ortamda oda sıcaklığında erimesi sağlanmalıdır. Yağış örnekleri için yapılması gerekenler ilgili bağlantıda verilmektedir (Yağış örneklemesi ile ilgili doküman). Su analizlerinin örneklemesi için 1 lt temiz, yeni kullanılmamış cam yada tercihen polietilen plastik tıpalı, vidalı, kapaklı kaplara  alınması ve  alınacak örnekle iyice en az üç kere çalkalandıktan sonra hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde tamamen doldurulması gerekmektedir. Su örnekleri filtrelemeden eğer kirli ve asılı madde içerdiği düşünülüyorsa filtrelenmelidir. Örnek şişesi örneklenecek su ile tam olarak doldurulmalı ve sıkıca kapatılmalıdır. Toplanan su örnekleri güneş ışığı görmeyecek biçimde ve aşırı soğuk ve sıcak bir ortamda olmayacak şekilde korunmalı ve mümkün olduğunca çabuk laboratuvara iletilmelidir. Uzun süreli korunması gereken örnekler güneş ışığı olmayan bir ortamda oda sıcaklığında bekletilmelidir.
Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarına gönderilecek Trityum analizi amaçlı örnekler ise 1 litre örnek şişelerine yukarıdaki gibi örneklenmelidir. Tüm Örnek şişeleri etiketlenmeli, etiket üzerinde örnek ismi, alındığı tarih ve yer, varsa arazi ölçüm verileri yer almalıdır. Laboratuvara teslim edilecek örneklere ait bilgiler sayfanın altında Formlar bölümünde ilgili dokümanlar ile birlikte teslim edilmelidir.
Laboratuvarımızda kullanılan yöntemler gereği alınan örneklere hiçbir ilave katkı konulmaksızın + 4 ˚C  de korunarak 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.
Gerektiği gibi korunmuş ve bekleme süresi geçmemiş örnekler HÜ Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarında Standart Metotta önerilen yöntemler ile en kısa sürede analize alınır.
Analiz fiyatları ve diğer konular için (312) 297 64 36 nolu telefondan yada fmuslu26@gmail.com  adresine yazınız.

FORMLAR

Analizlerin zamanında yapılması için “Analiz/Deney İstek Formu” ve “Örnek Bilgi Formu” nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Lütfen örnekleriniz ile birlikte aşağıdaki ilgili, formları da doldurup yollayınız.

Analiz/Deney İstek Formu
Fatura İstek Formu
Örnek Bilgi Formu
Proforma İstek Formu

İLETİŞİM

Adres : 

Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı
Jeoloji Mühendisliği Bölümü  
Hidrojeoloji Mühendisliği ABD.
06800 Beytepe/ANKARA

Laboratuvar Sorumlusu :
Dr. Öğr. Üyesi Türker KURTTAŞ
Tel : 297 77 00

Laboratuvar Çalışanları :
Öğr.Gör. Füsun MUSLU
Tel : 297 64 36 - 297 77 00