Paleontoloji Laboratuvarı

Laboratuvarın Tanımı: Paleontoloji Laboratuvarı çeşitli yöntemler kullanarak kayaçlarda yer alan değişik fosil gruplarının tanımlanması, yaşlandırılması ve fosillerin elde edildiği kayaçların oluşum ortamlarının belirlenmesi işlemlerinde kullanılmaktadır.
Türü: Paleontoloji Laboratuvarı.
Amacı: Değişik fosil gruplarının tanımlanması ve yaşlandırılması.
Hizmet Alanı: Paleontoloji, stratigrafi, sedimantoloji, eski-ortam analizi ve bölgesel jeoloji konusunda çalışan Jeoloji Mühendislerine/Jeologlara hizmet verilmektedir.

ANALİZ ALT YAPISI

Personel ve Görev Tanımı

Prof. Dr. U. Kağan TEKİN, Laboratuvar Sorumlusu, Radyolarya Fosillerinin tanımlanması ve yaşlandırılması,
Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU, Laboratuvar Sorumlusu, Ostrakod Fosillerinin tanımlanması ve yaşlandırılması,
Araş. Grv. Alaettin TUNCER, Ostrakod Fosillerinin tanımlanması ve yaşlandırılması,
Araş. Grv.  Hulde Tuğba GİZLİ, Ostrakod Fosillerinin tanımlanması ve yaşlandırılması.

Alet-Ekipman ve İşlevleri

Paleontoloji Laboratuvarı’nda paleontolojik çalışmalar kapsamında kullanılan malzemelerin listesi aşağıda verilmiştir:
Bir adet Zeiss Photomicroscope-III marka mikroskop,
İki adet Leica S8AP0 marka mikroskop,
İki adet Olympos SZ60 marka mikroskop.

Aşağıda adları ve özellikleri verilmiş olan malzemeler fosillerin kayaçlardan çıkarılması için kullanılmaktadır:
Bir adet Decon F5100b marka ultrasonik temizleyici,
Bir adet Vortice marka çeker ocak,
İki adet 0,250 mm’lik elek açıklığına sahip deney eleği,
İki adet 0,500 mm’lik elek açıklığına sahip deney eleği,
İki adet 1 mm’lik elek açıklığına sahip deney eleği.

YAPILAN ANALİZLER

Örneklerin asitlerle (Hidrojen Peroksit, Asetik Asit, Hidroflorik asit) yıkama işlemine hazırlanması ve yıkanması, kurutulması, elek seti yardımıyla tane boylarına göre elenerek ayrılması ve tüplere alınması işlemleri laboratuvarda tamamlanmaktadır. Binoküler mikroskop altında tüplere alınan malzemeler içerisindeki fauna toplulukları ayıklanmakta ve ön tanımlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Paleontoloji Laboratuvarı’nda ostrakod ve radyolarya grupları üzerine gerçekleştirilen analizler, en son tanımlamalarda kullanılacak formların SEM görüntüleme çalışmaları için belirli bir düzende dizilme işlemleri ile tamamlanmaktadır.  

KALİTE GÜVENCESİ

Son 5 yıl içerisinde Paleontoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizlerin sonuçları ile üretilen ve SCI'de taranan dergilerde yayınlanmış makaleler:

Forel, M.B., Tekin, U.K., Okuyucu, C., Bedi, Y., Tuncer, A. and Crasquin, S., 2019, Discovery of a long-term refuge for ostracods (Crustacea) after the end-Permian extinction: a unique Carnian (Late Triassic) fauna from the Mersin Mélange, southern Turkey, Journal of Systematic Palaeontology, 17 (1), 9-58.
Kayseri-Özer, M.S., Karadenizli, L., Akgün, F., Oyal, N., Saraç, G., Şen, Ş., Tunoğlu, C. and Tuncer, A., 2017, Palaeoclimatic and Palaeoenvironmental interpretations of the Late Oligocene, Late Miocene-Early Pliocene in the Çankırı-Çorum Basin, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 467, 16-36.Karayiğit, A.I., Oskay, R.G., Tuncer, A., Mastalerz, M., Gümüş, B.A., Şengüler, İ., Yaradılmış, H. and Tunoğlu, C., 2016, A multidisciplinary study of the Gölbaşı-Harmanlı coal seam, SE Turkey, International Journal of Coal Geology, 167, 31-47
Tekin, U. K., Bedi, Y., Okuyucu, C., Göncüoglu, M. C. and Sayit, K., 2016. Radiolarian biochronology of upper Anisian to upper Ladinian (Middle Triassic) blocks and tectonic slices of volcano-sedimentary successions in the Mersin Mélange, southern Turkey: New insights for the evolution of Neotethys. Journal of African Earth Sciences. doi: 10.1016/j.jafrearsci.2016.09.039.
Karayiğit, A.I., Oskay, R.G., Christanis, K., Tunoğlu, C., Tuncer, A. and Bulut, Y., 2015, Palaeoenvironmental reconstruction of the Çardak coal seam, SW Turkey, International Journal of Coal Geology, 139, 3-16.
Sayit, K., Göncüoğlu, M. C. and Tekin, U. K., 2015. Middle Carnian arc-type basalts from the Lycian  Nappes, southwestern Anatolia: Early Late Triassic subduction in the Northern Branch of Neotethys. The Journal of Geology 123, 6, 561-579.
Tekin U. K., Ural, M., Göncüoğlu, M.C., Arslan, M. and Kürüm, S., 2015. Upper Cretaceous Radiolarian ages from an arc–back-arc within the Yüksekova Complex in the southern Neotethys mélange, SE Turkey. Comptes Rendus Palevol 14, 73-84.
Tuncer, A. and Tunoğlu, C., 2015, Early Pleistocene (Calabrian) Ostracoda assemblage and paleoenvironmental characteristics of the Fevzipaşa Formation, Western Anatolia, Micropaleontology, 61 (1-2), 69-83.
Ural, M., Arslan, M., Göncüoğlu, M. C., Tekin U. K. and Kürüm, S., 2015. Late Cretaceous arc and back-arc formation within the southern Neotethys: Whole-rock, trace element and Sr-Nd-Pb isotopic data from basaltic rocks of the Yüksekova Complex (Malatya- Elazığ, SE Turkey). Ofioliti 40, 1, 57-72.
Dumitrica, P. and Tekin U. K., 2014. Trimeridianellidae nov. fam., a Triassic spumellarian radiolarian family with simple initial skeleton and pyloniacean mode of growth. Revue de Micropaleontology 57, 2, 45-56.
Göncüoğlu, M. C., Marroni, M., Pandolfi, L., Ellero, A., Ottria, G., Catanzariti, R., Tekin, U. K. and Sayit, K., 2014. The Arkot Dag Melange in Arac area, central Turkey: Evidence of its origin within the geodynamic evolution of the Intra-Pontide suture zone. Journal of Asian Earth Sciences 85, 117–139.

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ


ANALİZ

Birim Fiyat (KDV Hariç)

1.1 Mikropaleontolojik (Ostrakod, Radyolarya) örnek hazırlama ve inceleme (asitlerle işlem, yıkama, kurutma, eleme, mikroskop altında ayıklama, slaytlarda toplama, taramalı elektron mikroskobisi için örnek hazırlama, taramalı elektron mikroskobisinde görüntü alımı)

400 TL/ örnek**

1.2 Mikropaleontolojik (Ostrakod, Radyolarya) taksonomik tanımlama, yaş-paleoortam tayini, rapor yazımı (Yarı-kantitatif analiz içindir. Kantitatif analiz için fiyata %50 ilave edilir)

750 TL/ örnek**

2. Karbonatlı ve Kırıntılı çökel kayaç analizi (bileşen tanımlama, kayaç adlandırma, mikrofasiyes analizi, çökelme yaş/paleoortam yorumu (İncekesit+analiz+yorum)

600 TL/ örnek**

**Fiyatlar 1 adet örnek için verilen birim fiyatlardır ve 2022 yılında geçerlidir. Fiyatlara KDV dahil değildir. Fazla sayıda örnek olması durumunda özel fiyatlandırma yapılabilir. Ayrıca Türkçe veya yabancı dilde raporlama isteniyorsa, fiyat ayrıca belirlenir.

 

Analiz Talep Formu