Maden Yatakları-Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı

Laboratuvar maden yatakları, cevher mikroskopisi ve sıvı kapanımı araştırmalarına yönelik alt yapı ve ekipmanlarını içermektedir. Laboratuvarda lisans ve yüksek lisansa yönelik ders ve araştırma amaçlı, Türkiye ve dünyanın değişik yörelerindeki maden yataklarından toplanmış cevher  ve endüstriyel hammadde el örneği kolleksiyonu ile cevher mikroskopisi ve sıvı kapanımı incelemeleri için örnek hazırlama ve inceleme alet ve mikroskopları bulunmaktadır.  Laboratuvarın hizmet alanı daha ziyade Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamındaki araştırmalara yöneliktir. Bu alanlar dışında ortak projeler kapsamında kamu ve özel kurumların maden yatakları ve cevher mikroskopisi ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik araştırmaların da yürütülebileceği nitelikte bir laboratuvardır.

ALT YAPI

Laboratuvarda görevli teknik personel bulunmamaktadır. Örneklerin hazırlanması, mikroskobik ve sıvı kapanımı araştırmaları Y. Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından yapılmaktadır.
Laboratuvarda cevher mikroskopisi ve sıvı kapanımı araştırmaları için ihtiyaç duyulan parlak kesit ve sıvı kapanım kesiti örnek hazırlama alt yapısı olarak örnek kesme makinası (Strues Secotom 10) ve yarı otomatik parlatma makinası (Struers Tegrapol 25) mevcuttur. Örnek hazırlama ekipmanları dışında cevher mikroskopisi araştırmalarının yapılabildiği üç araştırma mikroskopu bulunmaktadır ( Leitz SM-LUX-POL, Leitz Ortholux ve Leica DM2500 P). Bu mikroskoplardan ikisinde anlık görüntü alma ve dijital fotoğraf çekme düzeneği bulunmaktadır.
Sıvı kapanımı örneklerinin incelenebildiği Linkham LNP sıvı kapanım düzeneği ve Linkham THMSG600 tablası ile entegre, sürekli görüntü alınabilen kameraya sahip Leica DM2500 P mikroskopu da laboratuvarda mevcuttur. Bu sıvı kapanımı sistemi ile cevher örneklerinin oluşum sıcaklıkları ve cevher örneklerinin oluştuğu çözeltilerin tuzluluklarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

YAPILAN İŞ VE ANALİZLER

 • Cevher ve endüstriyel hammadde örneklerinden mikroskobik inceleme için parlak kesitlerin yapılması.
 • Sıvı kapanımı incelelemeleri için iki yüzü parlatılmış kalın kesitlerin yapılması.
 • Cevher ve endüstriyel hammadde örneklerinin mineralojik bileşimleri ve dokusal özelliklerinin belirlenmesi.
 • Cevher ve endüstriyel hammadde minerallerinde sıvı kapanım analizleri.

KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON

Laboratuvarda yapılan işler rutin analiz işleri olmayıp tezler ve projeler kapsamında yürütülen araştırmalardır. Bu nedenle süreklilik arz eden rutin analiz işlerindeki gibi bir kalite güvence sistemi bulunmamaktadır. Laboratuvardan yararlanacak araştırmacıların mikroskopik incelemeler ve sıvı kapanımı çalışmaları konularında ders almış veya tecrübeli olmaları veya laboratuvarda çalışmış tecrübeli doktora öğrencilerinden yardım almaları ve laboratuvar sorumlusunun denetiminde çalışmaları sağlanmaktadır. Laboratuvarın her hangi bir kurumdan akreditasyonu bulunmamaktadır.

ANALİZ ÜCRETLERİ (2022 YILI)

Laboratuvarımızdan yararlanmak bölüm akademik personeli için ücretsiz olup sadece sarf malzemesi giderleri talep edilmektedir. Proje bazlı çalışmalarda fiyatlar proje talep ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Üniversite dışından gelen bireysel işler için ücretler şu şekildedir;

 • Örnek kesme  = 100 TL/örnek
 • Cevher ve endüstriyel hammadde parlak kesiti hazırlama= 500 TL/kesit
 • Sıvı kapanımı kesiti hazırlama = 1000 TL/kesit.
 • Cevher mikroskopu kullanım ücreti = 150 TL/saat.
 • Sıvı kapanımı analiz sistemi kullanım ücreti = 300 TL/saat.
 • Cevher ve endüstriyel hammadde örneklerinin mineralojik bileşimleri ve dokusal özelliklerinin belirlenmesi (2000 TL/örnek)
 • Cevher ve endüstriyel hammadde minerallerinde sıvı kapanım analizleri (4000 TL/örnek)

İŞ/ANALİZ/ÇALIŞMA İSTEK FORMU

PROFORMA FATURA İSTEK FORMU