Kayaç Kimyası, Öğütme Laboratuvarları

Hacettepe Üniversitesi Kayaç Öğütme ve Kil Ayırma Laboratuvarı, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş Eğitim-Araştırma  laboratuvarıdır.

Kayaç numunelerinin mineralojik ve kimyasal analizinde örneklerin analize hazırlanması aşamasında Öğütme Laboratuvarı hizmet vermektedir.

Kil içeren örneklerin, kil bileşeninin ayrılması işlemi ise kil ayırma laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar, danışmanlık hizmeti veren ve projesi olan öğretim elamanları ile kamu  ve özel kuruluşlardan gelen analiz taleplerini de  ücreti H.Ü. Döner Sermaye İşletmesine yatırılması koşulu ile karşılanmaktadır.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI

Laboratuvar teknik altyapısı numune kurutma, öğütme ve kil boyutuna ayırmaya olanak sağlayan bileşenlerden oluşmaktadır. Altyapının temel unsurları; kurutma işlemleri için etüv, numuneleri küçültmek için kırma ve öğütme cihazı, numuneleri kil boyutuna ayırmak için karıştırıcı ve santrifüj cihazlarından oluşmaktadır.

YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER

Laboratuvar personeli, numunelerin öğütülerek ya da kil boyutuna ayrılarak analize hazırlanmasından sorumludur.
İş gücü ve öğütme cihazının günlük çalışma kapasitesi düşünüldüğünde, günlük yaklaşık 30 adet örnek öğütülebilmektedir. Kil ayırma işlemlerinde ise santrifüj cihazı 8 adet örnekten aynı anda kil ayrılmasına olanak sağlamaktadır.

KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON

Hacettepe Üniversitesi Öğütme ve Kil Araştırma Laboratuvarları akredite değildir.

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ (2023 YILI)

XRD ANALİZLERİ
İşlem Birim Fiyat (KDV hariç)

Öğütme

80 TL/örnek

Not: Devlet Üniversitelerinde çalışan araştırmacılara yukarıdaki fiyatlar üzerinden %40 indirim uygulanır.
Bu fiyatlar, yurt içi laboratuvarların birim fiyatları dikkate alınarak belirlenmiştir.

FORMLAR

Analiz/Deney İstek Formu

 

X-Işınları (XRD) Laboratuvarları

 

Hacettepe Üniversitesi X-Işınları Laboratuvarı (XRD) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş Eğitim-Araştırma  laboratuvarıdır.

X-Işınları Laboratuvarı bir Eğitim-Araştırma laboratuvarı olup,  Hacettepe Üniversitesi genelindeki araştırmalarda gereksinilen kayaç, malzeme, mineral ve kil analizi taleplerini karşılamaktadır.

Laboratuvar, danışmanlık hizmeti veren ve projesi olan öğretim elamanları ile kamu  ve özel kuruluşlardan gelen analiz taleplerini de  ücreti H.Ü. Döner Sermaye İşletmesine yatırılması koşulu ile  karşılanmaktadır.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI

Laboratuvar teknik altyapısı katı örnekte analiz yapabilecek bileşenlerden oluşmaktadır. Altyapının temel unsurları; Rigaku D/MAX 2200 PC marka XRD cihazı, Thermo MERLIN M100 marka soğutma sistemi ve IMELSAN marka jeneratörden oluşmaktadır.

YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER

X-Işınları Laboratuvarı, araştırmalarda gereksinilen kayaç, kil ve mineral analizi taleplerini karşılamaktadır. X-Işınları cihazı ile günlük ortalama olarak 15 adet numune analiz edilebilmektedir.

KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON

X-Işınları cihazı (XRD) ile gerçekleştirilen analizlerde “silisyum dioksit (SiO2) “ kalibrasyon standardı kullanılmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi X-Işınları Laboratuvarı akredite bir laboratuvar değildir.

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ

XRD ANALİZLERİ
İşlem Birim Fiyat (KDV hariç)

Tüm Kayaç Difraktogram Çekimi

480 TL/örnek

Tüm Kayaç çekim ve kalitatif faz (minerolojik) analiz

800 TL/örnek

Tüm Kayaç çekim ve yarı-kantitatif faz (minerolojik) analiz

1280 TL/örnek

Kil ayırma ve dikraktogram çekim

1280 TL/örnek

Kil ayırma, çekim ve kalitatif kil minerali analizi

1600 TL/örnek

Kil ayırma,çekim ve yarı-kantitatif kil minerali analizi

1920 TL/örnek

Not: Devlet Üniversitelerinde çalışan araştırmacılara yukarıdaki fiyatlar üzerinden %40 indirim uygulanır.
Bu fiyatlar, yurt içi laboratuvarların birim fiyatları dikkate alınarak belirlenmiştir.

FORMLAR

Analiz/Deney İstek Formu