Jeohidroloji Laboratuvarları

Jeohidroloji Laboratuvarı’nda litolojik birimlerin araziden alınan el örnekleri üzerinde jeohidrolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla American Standards For Testing Materials (ASTM) tarafından tanımlanan yöntemler uygulanarak deneyler gerçekleştirilmektedir.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI

Laboratuvarda mevcut alet ve ekipmanların listesi ve kısa tanıtımı

 1. Toprak malzemelerin tane boyu dağılımının saptanması için gerekli olan alet ve ekipmanlar.
 2. Beckman Hava Piknometresi: Toz, pekişmemiş taneli, gözenekli ve düzgün bir geometrik şekle sahip olmayan örneklerin hacimlerini ölçmek için kullanılmaktadır.
 3. Pekişmemiş örneklerin sabit Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi düzeneği.
 4. Pekişmemiş örneklerin Düşen Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi düzeneği.
 5. Pekişmemiş örneklerin piknometre yöntemi ile özgül ağırlığının saptanması için gerekli olan alet ve ekipmanlar.
 6. Ruska Gaz Permeametresi: Pekişmiş karot örneklerinin hidrolik iletkenliklerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.
 7. Pekişmemiş örneklerde eş değer nem içeriğinin saptanması için gerekli olan alet ve ekipmanlar.


YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER

Yapılan analizler/deneyler, izlenen analiz/deney yöntemleri ve standartlar ve/veya önerilmiş yöntemler, hata payları.

 1. Toprak malzemelerin tane boyu dağılımının saptanması (ASTM D 421-85 (1998), ASTM D 422-63 (1998), ASTM D 2217-85 (1998), ve ASTM D 1140-97)
 2. Hava piknometresi ile hacim ölçümleri
 3. Kuru birim ağırlığın saptanması (ASTM D 1895)
 4. Pekişmemiş örneklerin sabit Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi (ASTM D 2434-68 (1994))
 5. Pekişmemiş örneklerin Düşen Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi (ASTM D 5084-90 (1997))
 6. Piknometre yöntemi ile özgül ağırlığın belirlenmesi (ASTM D854-98)
 7. Porozitenin saptanması (ASTM D 425-88 (1997))
 8. Pekişmemiş karot örneklerinin Ruska gaz permeametresi ile hidrolik iletkenlik katsayısının saptanması (ASTM D 4525-90 (1995))
 9. Eş değer nem içeriğinin belirlenmesi (ASTM D 425-88 (1994/2000)ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ


Analiz

2022 Yılı Birim Fiyat (KDV hariç)

Toprak malzemelerin tane boyu dağılımının saptanması

425 TL/örnek

Hava piknometresi ile hacim ölçümleri

245 TL/örnek

Kuru birim ağırlığın saptanması

300 TL/örnek

Pekişmemiş örneklerin sabit Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi

650 TL/örnek

Pekişmemiş örneklerin düşen Seviyeli Permeametre deneyi ile hidrolik iletkenlik katsayısının belirlenmesi

650 TL/örnek

Piknometre yöntemi ile özgül ağırlığın belirlenmesi

365 TL/örnek

Gözenekliliğin saptanmasıı

300 TL/örnek

Pekişmemiş karot örneklerinin Ruska gaz permeametresi ile hidrolik iletkenlik katsayısının saptanması

665 TL/örnek

Özgül Verim+Özgül Tutma+Gözeneklilik

650 TL/örnek

İletişim

Dr. Öğretim Üyesi Şükran Açıkel
Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeohidroloji Laboratuvarı
Telefon: 0312 780 76 07 Fax: 0312 299 21 36

Analiz/Deney İstek Formu

Proforma İstek Formu