Duraylı İzotop Laboratuvarı

Duraylı İzotop Laboratuvarı, doğal suların duraylı izotop içeriklerini (18O ve 2H) ölçmek için kurulmuş bir laboratuvardır. Amacımız doğal suların izotop içeriğine ait çalışmalar için analitik hizmet vermektir. Temelde Hidrojeolojinin değişik uygulama alanları olmakla berabe,r farklı disiplinlerden araştırıcılara da hizmet vermek hedefleri arasındadır.  Potansiyel kullanım alanları olarak Biyoloji, Tıp, Çevre Mühendisliği, Antropoloji gibi alanlar sayılabilir.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI

Laboratuvarda analizleri yapmak üzere bir adet Los Gatos Marka LT-100 model Duraylı İzotop Ölçüm Cihazı ve buna bağlı olarak çalışan CTC Analytics, Pal System Oto Örnekleyici bulunmaktadır.

YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER

Laboratuvar analizleri Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından önerilen ve aşağıda detayları verilen ölçüm ve kalite sistemi dikkate alınarak yapılmaktadır.
Aggarwal, P.K.,  Aráguas-Aráguas, L., Kulkarni, K.M., Kurttas, T., Newman, B.D. and A. Tanweer, 2009. Laser Spectroscopic Analysis of Liquid Water Samples for Stable Hydrogen and Oxygen Isotopes, IAEA Training Series No.35, 36p., Vienna, Austria. www.iaea.org/water
Analiz sonuçlarında hata Döteryum (2H) ölçümlerinde ‰ 2 ve Oksijen-18 (18O) ölçümlerinde ise  ‰ 0.3 olarak sağlanmaktadır. Bu değerler maksimum hata değerleridir ve çoğu ölçüm sonuçları bu değerlerden daha küçük standart sapma değerlerine sahiptir. Analiz sonuçları VSMOW2-SLAP2 ölçeğine normalize edilmekte ve o şekilde sunulmaktadır.

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ

DURAYLI İZOTOP LABORATUVARI
SU ÖRNEKLERİNDE 18O VE 2H ANALİZLERİ

ANALİZ ÜCRETLERİ (2023)

Temiz tatlı su örneği (renksiz/kokusuz berrak/EC25ºC>4000 microS/cm)

1250 TL/ Örnek Adedi

Kirli/Tuzlu Su Örneği (bulanık/EC25ºC<60 000 microS/cm/ pH<4 veya pH>9)

1500 TL / Örnek Adedi

Aşırı Kirli/Çok Tuzlu/Salamura örneği (çok bulanık/EC25 ºC >60 000 microS/cm)

2000 TL / Örnek Adedi

Not: Verilen birim fiyatlar örnek başına her iki izotopun birlikte analiz fiyatı olup KDV Dahil Değildir

ÖRNEKLEME METODU ve ANALİZ İÇİN GEREKEN SU MİKTARLARI

Doğal suların örneklenmesi için mümkün olduğunca kaynağa yakın bir noktadan örnekleme yapılmalıdır (IAEA, 2017). Kuyu örneklemeleri yapılırken kuyu hacimlerinin en az üç katı su boşaldıktan sonra örnekleme yapılmalıdır. Kar örnekleri asla ısıtılmamalı güneş görmeyen bir ortamda oda sıcaklığında erimesi sağlanmalıdır. Yağış örnekleri için yapılması gerekenler ilgili bağlantıda verilmektedir (Yağış örneklemesi ile ilgili doküman). Su analizlerinin örneklemesi için 50 ml plastik/cam şişeler kullanılmalıdır. Su örnekleri filtrelemeden veya kirli ise filtrelenmeli ve hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Örnek şişesi örneklenecek su ile tam olarak doldurulmalı ve sıkıca kapatılmalıdır. Toplanan su örnekleri güneş ışığı görmeyecek biçimde ve aşırı soğuk ve sıcak bir ortamda olmayacak şekilde korunmalı ve mümkün olduğunca çabuk laboratuvara iletilmelidir. Uzun süreli korunması gereken örnekler güneş ışığı olmayan bir ortamda oda sıcaklığında bekletilmelidir.

FORMLAR

Analizlerin zamanında yapılması için “Analiz İstek Formu” ve “Duraylı İzotop Örnek Bilgi Formu” nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

Analiz/Deney İstek Formu

Duraylı İzotop Örnek Bilgi Formu

Proforma İstek Formu

 

İlgili Bağlantılar ve Yayınlar

www.iaea.org/topics/water

https://isotopes.usgs.gov/

http://takk.dsi.gov.tr/

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı

 

1. Ulusal Hidrolojide İzotop Tekniklerinin Kullanılması Sempozyumu

2. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

3. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu

5. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu