ICP-MS Laboratuvarı

Hacettepe Üniversitesi LA- ICP-MS Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş Eğitim-Araştırma laboratuarıdır. 

LA-ICP-MS Laboratuvarı bir Eğitim-Araştırma laboratuvarı olup,  Hacettepe Üniversitesi genelindeki araştırmalarda gereksinilen Kayaç ve doğal su örneklerinin analizi taleplerini karşılamaktadır.

Laboratuvar, danışmanlık hizmeti veren ve projesi olan öğretim elamanları ile kamu  ve özel kuruluşlardan gelen analiz talepleri de  ücreti H.Ü. Döner Sermaye İşletmesine yatırılması koşulu ile  karşılanmaktadır.

ANALİZ/DENEY ALT YAPISI

Laboratuvar teknik altyapısı katı ve sıvı örnekte analiz yapabilecek bileşenlerden oluşmaktadır. Altyapının temel unsurları;Thermo Electron X7 model ICP-MS, Cetac ASX-510 model otomatik örnek yükleyici, New WaveMerchantecPolaris ST UP266 model frekans dört katlamalı 266 nanometre morötesi lazer aşındırma sistemi, MilestoneEthos model mikrodalga fırını ve BarnsteadNanopureDiamond model ultra saf su sistemi ile diğer örnek hazırlama birimlerinden oluşmaktadır.

YAPILAN ANALİZLER/DENEYLER

LA-ICP-MS ile 80’e yakın elementin derişimi belirlenebilmektedir. Hacettepe Üniversitesi ICP-MS Laboratuvarının mevcut kalibrasyon standartları ile niceliksel olarak ölçülebilen element sayısı rutin uygulamada 68’dir. Derişimi yarı-niceliksel olarak belirlenen elementlerle birlikte bu sayı 79 elementi kapsayacak şekilde genişletilebilmektedir.

KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON

LA-ICP-MS ile gerçekleştirilen niceliksel analizlede pekçok element için ölçüm sınırı ppb (mikrogram/kilogram) ve altı düzeydedir. Uygun koşullarda ppt (nanogram/kilogram) düzeyindeki derişimler de güvenilir biçimde belirlenebilmektedir. Niceliksel analizlerde element derişimleri, yüksek saflıkta “NIST Traceable” kalibrasyon standartları kullanılarak belirlenmektedir.
Hacettepe Üniversitesi LA-ICP-MS Laboratuvarı akredite bir laboratuvar değildir.

ANALİZ/DENEY ÜCRETLERİ (2022)

ICP-MS ANALİZLERİ
İşlem Birim Fiyat (KDV hariç)
Majör Dışı Elementler 300 TL/örnek
LaserAblation 1500 TL/saat

Not: Devlet Üniversitelerinde çalışan araştırmacılara yukarıdaki fiyatlar üzerinden %40 indirim uygulanır.
Bu fiyatlar, yurt içi laboratuvarların birim fiyatları dikkate alınarak belirlenmiştir.

FORMLAR

Analiz/Deney İstek Formu